top of page

מי אנחנו?

שילובים הינו מרכז טיפולי מקצועי המהווה חלק משירותי הרפואה.

המרכז עוסק בתהליכי יצירה והבעה בתחום האומנויות, הפסיכולוגיה, ההוראה המתקנת והריפוי בעיסוק, 

לשם טיפול בקשיים רגשיים - נפשיים, חברתיים ולקויות למידה.

שילובים הינו מרכז טיפולי מקצועי המהווה חלק משירותי הרפואה לכלל הגלאים

המרכז עוסק בתהליכי יצירה והבעה בתחום האומנויות, הפסיכולוגיה, ההוראה המתקנת והריפוי בעיסוק, לשם טיפול בקשיים רגשיים - נפשיים, חברתיים ולקויות למידה.

 

המרכז הוקם במטרה לתת מענה מערכתי, מסגרת הטיפול הינה משלבת ומכילה.

צוות המרכז מעודד שילוב כל המסגרות החינוכיות והטיפוליות הרלוונטיות למימוש מטרות טיפוליות.


צוות שילובים מעודד את בני המשפחה והחברים להיות מעורבים בתהליך הטיפולי ומאפשר קבלה והבנה של החוויה אותה חווה המטופל וכך התהליך הופך להיות מוכר ונגיש.


העבודה במרכז משלבת התערבויות טיפוליות מגוונות, שנותנות מענה לפן הרגשי, חברתי, דידקטי ומשפחתי.

 

התערבויות אלו מתאפשרות ע"י כלים יצרתיים, כגון: יצירה במשחק, באומנות, בתנועה ועוד...

וכן ע"י כלים דידקטים ותפקודיים כגון: הוראה מתקנת וריפוי בעיסוק.

bottom of page