top of page

טיפול באומנות

המטפל מעודד עשייה אומנותית ביצירה, משחק ו/או תנועה ואת הצורך לחוות חוויות אומנותיות.

 

היצירה מתחילה מסוג של משחק, הדומה במקצת למשחק דמיון של הילדים.

משחק זה הוא אינטואיטיבי ולא מגובש ("חסר צורה" כהגדרתו של ויניקוט) בשלבים הראשונים שלו.

 

לאחר השלב הראשוני, האינטואיטיבי, בדרך ליצירה האמנותית, יש מקום לשיקוף של התכנים והחומרים שהועלו.

 

השלב הבא הוא גיבושם של החומרים והתכנים לכדי יצירה תקשורתית בעלת תכונות ומבנה,

אשר גם היוצר וגם הקהל החיצוני יכולים להבין ולהפיק ממנה משמעויות.

bottom of page