top of page

סניפים

שילובים הינו מרכז טיפולי מקצועי המהווה חלק משירותי הרפואה.

המרכז עוסק בתהליכי יצירה והבעה בתחום האומנויות, הפסיכולוגיה, ההוראה המתקנת והריפוי בעיסוק, 

לשם טיפול בקשיים רגשיים - נפשיים, חברתיים ולקויות למידה.

סניף רעננה- סגור
אבן יהודה

העדעד 20 אבן יהודה

bottom of page