top of page

טיפול פסיכולוגי קליני

ישנן גישות רבות לטיפול פסיכולוגי- ובתוך כל גישה תתי גישות ותפיסות אך בעיקרן כולן נועדו לשפר את איכות חייו הרגשים ו\או התפקודיים תוך יצירת גמישות רבה יותר ביכולת של האדם לפעול אל מול המציאות.

טיפול צריך להתאים לצורך של האדם ולקושי איתו הוא מתמודד. לדוגמה – אם הקושי של האדם הוא ביחסים בין אישיים, בהתנהגות חברתית או בדימוי עצמי טיפול מתאים ברוב המקרים יהיה טיפול פסיכודינמי ואילו לאדם המתמודד עם חרדות יתאים יותר טיפול קוגנטיבי-התנהגותי.

 

טיפול במבוגרים

טיפול במבוגרים על פי רוב נעשה דרך שיחה. בטיפול, המטפל והמטופל חוקרים את נפשו של האדם דרך ההיסטוריה שלו ודרך ההתמודדויות שלו בחיי היומיום. יחד הם יוצאים למסע על מנת להכיר בבחירות הלא מודעות שהאדם עושה בחייו, וכן את ההגנות שלו אשר גם מגנות עליו ולעיתים קרובות גם מגבילות אותו. היכרות עם אלו מאפשרת הזדמנות לאדם להבין ולהרגיש את עצמו בצורה שונה ועל ידי כך להרחיב את טווח האפשרויות שלו בחיים. העזרת התבוננות והיכרות עמוקים יותר של אדם עם עצמו ניתנת לו האפשרות לחיות חיים מלאים ומספקים יותר.

חלק נוסף, חשוב, בכל תהליך טיפולי הם היחסים של המטופל עם המטפל. יחסים אלו מאפשרים התבוננות על הנעשה בקשר של האדם עם סביבתו. יחסים אלו נותנים חיים לדינמיקות הנפשיות של האדם ומאפשרות הזדמנות להתבונן בהם וליצור בהם שינויים.

 

טיפול בילדים

מבחינת תפיסת האדם והתפתחות נפשו- אין הבדל בין טיפול בילדים וטיפול במבוגרים. עם זאת, הטיפול בילדים הוא בפועל שונה מאוד מטיפול במבוגרים. זאת, מאחר ומבני הנפש ואישיותו של הילד הם בשלבי בנייה והתפתחות, ובנוסף גם יכולתיו הקוגניטיביות הן שונות משל מבוגר. לכן גם צורת הטיפול היא אחרת.

חלק מן הילדים אמנם יודעים לדווח את הקושי שלהם או את חוסר שביעות הרצון שלהם, אך רוב הילדים אינם משוחחים ומנתחים את התנהגותם. על כן הטיפול בילדים הוא על פי רוב דרך משחק. משחק מהווה צורת ביטוי מרכזית עבור ילדים. במשחק מתאפשר לילדים להביא לידי ביטוי תכנים רגשיים בצורה משוחררת ובשפה הנוחה והמתאימה להם. דרך המשחק המטפל והמטופל "חיים" את עולמו הפנימי, מתבוננים בו ומתאפשר לילד לעשות בו שינויים.

ישנם כמובן הבדלים בין גלאי הילדים- סוג המשחקים שהם עסוקים בהם וכן יכולותיהם המילוליות ויכולותיהם המשחקיות. כן, ישנם הבדלים רבים בין ילדים ולכן טיפול בילדים הוא טיפול גמיש הרבה יותר מבחינת צורת הפגישות.

 

טיפול בנוער

מאחר ובני הנוער נמצאים בתהליך המעבר מילדות לבגרות גם הטיפול בהם משלב, על פי רוב, את שיטות הטיפול בילדים עם שיטות הטיפול במבוגרים. בני נוער נמצאים בתהליך התבגרות שבמרכזו אתגר חיפוש ובניית הזהות. מתבגרים רבים מתמודדים עם קושי רב בתקופת חיים זו. התערבות טיפולית בשלב זה של החיים היא לעיתים קרובות הזדמנות לביסוס תפיסת עצמי מלוכדת ומגובשת יותר.

bottom of page