top of page

סדנאות וחוגים

אבחונים

אבחון דידקטי

מהו אבחון דידקטי

אבחון דידקטי מעריך את תפקודי הלמידה של הלומד, מספק תמונה אינטגרטיבית של יכולות הלומד ושל קשייו ומסייע בהתאמת דרכי הלמידה

מה מטרת האבחון: מטרת האבחון לאתר את קשיי הלמידה, לנסות להבין את מקורם ובהתאם לכך להמליץ על טיפול מתאים ועל דרכי היבחנות ודרכי למידה

מה נבדק באבחון: האבחון הדידקטי מעריך את תפקודי הלמידה בתחומי הקריאה, הכתיבה, הבנת הנקרא והבעה בכתב ובע"פ. בנוסף, נבדקים המנגנונים הקוגניטיבית העומדים בבסיס הלמידה

מהו תהליך האבחון: בשלב הראשון, בטרם ההגעה לפגישת האבחון, ההורים ומורה מהמסגרת החינוכית מתבקשים למלא שאלונים על המאובחן

בשלב השני מתבצעת שיחת אינטייק עם המאובחן והוריו ולאחריו נערך האבחון. האבחון לרוב נערך בפגישה אחת במשך כארבע שעות.

(במקרים מסוימים יומלץ לפצל את האבחון לשתי פגישות)

בסיום התהליך, לאחר קידוד וניתוח הנתונים ע"י המאבחנת, נערכת פגישה סיכום עם ההורים ומוגש להם דו"ח האבחון. בפגישת הסיכום, המאבחנת מסכמת את ממצאי האבחון, מסקנותיו והמלצותיו. דו"ח האבחון כולל המלצות למסגרת החינוכית, התאמות לדרכי היבחנות (במידה ועולה צורך) ובמידת הצורך הפנייה לגורמי אבחון/טיפול נוספים (כגון טיפול שפתי, טיפול בריפוי בעיסוק, חוות דעת של נוירולוג והמלצה לבדיקת ראייה/שמיעה

 

 ניתן לבצע הרחבה לאבחון בחשבון ואבחון באנגלית בהתאם לצורך, בהמשך לאבחון הדידקטי הבסיסי

ליום האבחון מומלץ להביא שתייה ואוכל. במידה והמאובחן נוטל תרופות להפרעת קשב וריכוז (כגון ריטלין, קונצרטה) יש להתייעץ עם המאבחנת טרם נטילת התרופה

 

 

** האבחון מוכר ע"י משרד החינוך **

אבחון התפתחותי

אבחון פסיכודידקטי הינו תהליך קצר מועד, שמטרתו היכרות מעמיקה ומקיפה עם ילד/ה בתחומי תוכן הקשורים במערך הקוגניטיבי, ההתנהגותי, הלימודי והרגשי שלו/ה.

האבחון מעריך את תפקודי החשיבה (האינטליגנציה), בודק תפקודים ומיומנויות הנדרשים לטובת למידה (תפקודי זיכרון שונים, תפיסה חזותית, תפיסה שמיעתית, תיאום עין – יד, תפקודים גרפומוטוריים ועוד), תפקודים העומדים בבסיס המיומנויות האקדמיות של קריאה וכתיבה (מודעות פונולוגית, מודעות מורפולוגית, מודעות תחבירית), מיומנויות של קריאה וכתיבה בפועל (הן ברמה הטכנית והן ברמת ההבנה והתוכן). לצד אלה, מתייחס האבחון לחלקים הקשורים בהיבטים התנהגותיים, היבטים של קשב וריכוז וחלקים רגשיים נלווים. בסופו של התהליך מתקבלת תמונה מקיפה ושלמה להיכרות עם הילד/ה, לטובת מתן המלצות להתערבות חינוכית ו/או רגשית מתאימה.

תהליך איסוף המידע מתקיים ב – 6 מפגשים:

המפגש הראשון: מפגש עם ההורים, מטרתו איסוף פרטי רקע והצבת מטרות לתהליך. משך המפגש כשעה וחצי.

3 מפגשים על הילד/ה: בהם מתקיים התהליך האבחוני באמצעות היכרות וחשיפה למטלות האבחוניות. משך כל מפגש כשעה ורבע.

המפגש החמישי: מפגש טלפוני עם דמות חינוכית במסגרת בה לומד הילד, להשלמת פרטי המידע (מותנה בויתור סודיות של ההורים)

המפגש השישי: מפגש סיכום עם ההורים, משך המפגש כשעה וחצי עד שעתיים. בסופו של מפגש זו נדונות ההמלצות ומתקבלת חוות הדעת הכתובה.

עלות האבחון: 3,500 ₪.

לקבלת סיוע ומימון, ניתן לפנות לביטוחים רלבנטיים.

** במידת הצורך, ניתן לקיים, בנוסף, מפגש מערכתי בית ספרי.

bottom of page