top of page

איך מתחילים?

שילובים הינו מרכז טיפולי מקצועי המהווה חלק משירותי הרפואה.

המרכז עוסק בתהליכי יצירה והבעה בתחום האומנויות, הפסיכולוגיה, ההוראה המתקנת והריפוי בעיסוק, 

לשם טיפול בקשיים רגשיים - נפשיים, חברתיים ולקויות למידה.

מרכז שילובים פתוח כל ילד ומשפחתו בקהילה הקרובה והרחוקה, אין צורך באבחון מוקדם על מנת להתקבל למרכז.

 

הפניה הראשונית נעשית ע"י שליחת מייל או שיחה טלפונית בה יש לתאר בקצרה את סיבת הפניה לטיפול, בעקבות הפניה יקבע מפגש היכרות וקבלה עם מנהלת המרכז ללא נוכחות הילד,

במפגש זה תגובש יחד עם ההורים תוכנית טיפולית תוך הסתכלות מעמיקה על צרכי הילד ומשפחתו, בשילוב האמצעים העומדים לרשות המרכז.

 

הטיפול יתקיים עם מטפל/ת קבוע/ה, פעם בשבוע.

אורכו של כל מפגש הוא 50 דקות.

אנו רואים חשיבות גדולה למעורבות הורים ולכן כל מספר פגישות, לפי הצורך, תתקיים הדרכת ההורים.

 

אנו מקיימים טיפולים מסוגים שונים:

טיפולים פרטניים

קבוצות טיפוליות שונות
 

מספר המפגשים נקבע עפ"י התקדמות הילד והערכה כוללת של המסגרות המעורבות (בי"ס , גן ועוד)

bottom of page