top of page

טיפול בתנועה

טיפול בתנועה והבעה משתייך לקבוצת התרפיות באומנויות.

טיפול בתנועה הינו כלי יעיל ומומלץ לטיפול במגוון נרחב של קשיים והפרעות על רקע רגשי ו/או תפקודי. 

 

המטפל בתנועה משלב אמצעים מילוליים ולא מילוליים על מנת לאפשר למטופל לבטא רגשות, לקחת חלק במערכת יחסים, להגביר את ההערכה העצמית, לפתח דימוי גוף מציאותי יותר ודרך אלו להשיג הרגשה של שחרור, הנאה ואינטגרציה. 

המטפל בתנועה רואה בגוף כלי אבחוני וטיפולי כאחד, בהתבסס על ההבנה שבגוף חבויים הסיפורים המרתקים של חיינו, אשר בעזרת תנועה ומחול ניתן להגיע אליהם, להעלותם אל פני השטח ובמהלך הטיפול לחולל בהם שינוי ולהביא אותם לסיומים אחרים. 

הטיפול בתנועה מתבסס על גוף ידע נרחב ובין תחומי הכולל בין השאר: תיאוריה ופרקטיקה הלקוחה מפסיכותרפיה של היחיד ושל קבוצות, מחקרים על תקשורת לא מילולית, פסיכולוגיה התפתחותית ותנועה התפתחותית, שיטות לניתוח תנועה, כתב תנועה, ועוד. 

 

בעבודה עם ילדים ומתבגרים, הסובלים בחלקם מלקויות למידה, הפרעות קשב וריכוז ו/או היפר אקטיביות בדרגות שונות, בעיות רגשיות וחברתיות אנו נשאף לתת מקום לצורך של הילד במשחק ובפעילות מוטורית מגוונת, תוך כדי חשיפה הדרגתית לגירויים סנסומוטוריים (תנועתי-תחושתי), קינסטטיים (תנועה במרחב) וטקטיליים (תחושתי- מגעי), בהתאם לצרכיו.  

במקביל שואף הטיפול ליצור מקום ומרחב בטוח המאפשר לילד לפגוש בתסכולים, בפחדים, בכעסים ובתבניות חשיבה שגויות, להמשיגם ולעבדם מחדש בעזרת המטפל, תוך כדי יצירת אופציות חדשות ומיטיבות לתנועה מוטורית, תגובה רגשית, חשיבה וקוגניציה, קשר עם הזולת והתנהגות בכלל. כל אלו מצריכים שזירה נכונה של תנועה, משחק וסוגים נוספים של אינטראקציה ורבלית ויצירתית כאחת. 
 

bottom of page