top of page

ריפוי בעיסוק

ריפוי בעיסוק הנו מקצוע טיפולי שמטרתו לספק לילד כלים ומיומנויות שיאפשרו לו עצמאות מרבית בחיי היום יום בהתאם למצופה מגילו. ריפוי בעיסוק מספק כלים להתמודד עם קשיים בתחומי הלמידה, המשחק, שעות הפנאי, תפקודים יומיומיים כמו לבוש ואכילה וקשיים בתחום פעילות חברתית.

הטיפול בריפוי בעיסוק במכון שילובים עוסק בתחום התפתחות הילד ומתמקד בשיפור התפקוד בו הילד מתקשה על ידי חיזוק ושיפור המיומנויות הנדרשות לביצוע התפקוד כמו מיומנויות המוטוריקה העדינה, ההתארגנות, התפיסה חזותית וכן רכישת אסטרטגיות עבודה יעילות ופיתוח מיומנויות כתיבה יעילות.

bottom of page