top of page

הוראה מתקנת

מטרתה של הוראה זו להביא את התלמיד לידי שליטה טובה יותר במקצועות בית הספר, תוך כדי לימוד יסודות הקריאה, הכתיבה, החשבון לומד הילד כיצד להתמודד עם הקשיים בעזרת אימוץ "אסטרטגיות למידה", המשפרות את איכות הלמידה. הן מכוונות לשיפור זכירת החומר הנלמד, לסיכום יעיל, לברור העיקר מן הטפל, לתכנון וארגון החומר, לניבוי שאלות  ולשיפור הניסוח וההתבטאות בכתב. הגישות מותאמות לכל תלמיד בהתאם לאבחון שעבר ובו אותרו הקשיים והומלצו המלצות.

 

ילדים רבים, מוכשרים ובעלי יכולות מגוונות, עשויים להיתקל בקשיים בתהליכי הלמידה. ההוראה המתקנת היא תחום העוסק בדרכי הטיפול בבעיות הלמידה באמצעות שיטות וטכניקות שונות והיא מכוונת ישירות לצורכי הלומד המתקשה בלימודיו ולא מממש את הפוטנציאל הקוגניטיבי הקיים בו ולא עומד בציפיות הסביבה החינוכית ממנו. 


במקרים רבים התאמת שיטות ההוראה לאפיוניו של הילד ומתן מענה לקשיו, לאחר שהשיטה בה למד לא התאימה לו,  עשויה לעזור לו להצליח בתחומים השונים בהם הוא מתקשה. כך, לדוגמא, ילד שמתקשה ללמוד קריאה בשיטה הנהוגה בכיתתו ובבית-ספרו, מקבל סיוע, שמתאים לו שיטת לימוד ומקדמת אותו.


ההוראה המתקנת היא יחידנית ומאפשרת התחשבות של המורה ברגשותיו ובכישוריו של הפרט יותר ממה שמתאפשר במסגרת כיתה רגילה. התלמיד זוכה לחויות הצלחה מכיוון שמטלות הלמידה מדורגת יותר ומותאמות ליכולתו האישית. עובדה זו מובילה לראייה עצמית מציאותית, קבלה עצמית ודימוי עצמי חיובי של הלומד למרות הקשיים, המאפשרות שילוב מבחינת הצרכים הלימודיים.

 

את ההוראה המתקנת מעבירה מורה בעלת תואר ראשון לחינוך מיוחד עם מספר רב של שנים בתחום.

bottom of page