top of page

הדרך הטיפולית

פסיכותרפיה תוך שימוש בכלים של הבעה ויצירה היא הדרך המתאימה ביותר לטיפול במצבים בהם קימים קשיים רגשיים.
עיסוק ביצירה ומשחק כביטוי לעצמי האמיתי הפותח אפשרות לחוויות של שימחה וגדילה, כאשר ילד בודק את גבולות הכול יכולת שלו בסביבה מוגנת.


תרפיה בהבעה ויצירה (טיפול באמנות, טיפול במוזיקה, פסיכודרמה, דרמה תרפיה, טיפול בתנועה, ביבליותרפיה) הינה ענף של פסיכותרפיה המציע שפה סימבולית לביטוי עצמי, רגשי ותחושתי. 


התרפיה משתמשת באמנויות כדי לחשוף ולהבין תהליכים נפשיים ומספקת סביבה מוגנת בה יכול תוכן מודחק ולא מודע לעלות על פני השטח. שפת האמנות מאפשרת גשר בין העולם הפנימי והחיצוני ואינטגרציה רבה יותר בין השניים.


בתרפיה בהבעה ויצירה מושם דגש על כוחות האדם ועל עשייה. בדרך זו מתאפשרת השתחררות ספונטאנית המציאה למטופל דרך ליצור קשר עם העצמי היצירתי שלו, להתחבר לכוחותיו ולממש את פוטנציאל הצמיחה שבו. התרפיה באמנות מתאימה לכל אדם המגלה נכונות להתנסות בחומרי אומנות ללא קשר לכשרון אומנותי או ניסיון קודם בתחום.

בתהליך הטיפול הדגש הוא על התהליך ולא על המוצר המוגמר. האדם "מדבר" דרך הצבע ושפת הגוף, זוהי יכולת מולדת ולא נלמדת. היצירה מאפשרת ביטוי ראשוני לרגשות ולמחשבות, כך שתהליך העיבוד וההבנה נעשים על ידי תקשורת יצירתית ומילולית. תהליך זה מתאפשר רק כאשר מתקיימים יחסי אמון וקבלה בין המטפל למטופל.

bottom of page