top of page

 טיפול בביביליותרפיה

הטיפול בביבליותרפיה מיועד למי שיש לו מילים ולמי שנגמרו לו המילים, למי שסיפור, שיר, סרט, משחק תפקידים יכול להרטיט משהו בנפשו, לגרום להזדהות, לעורר למחשבה. הטיפול מאפשר מרחב, לא מאיים, להתבטא, להיות, לחוות, לשתוק, לעבד מידע ולארגנו מחדש.

טיפול ביבליותרפי במתבגרים – תקופת ההתבגרות מאופיינת בבלבול וחפוש זהות. שאלות ותהיות על הסיפור האישי, המשפחתי, החברתי. תחושה שאין עם מי לדבר ואף אחד לא מבין. שקיעה לעולם פנימי שיכול לעתים להראות קודר וללא מוצא. טיפול בביליותרפיה יכול לעזור למתבגרים למצוא אוזן קשבת ולא שיפוטית. נוכחות מכילה שתספק מרחב לבנייה וגיבוש של זהות, אפשרות לרקום את הסיפור האישי ולרגיש איתו בנוח.

טיפול ביבליותרפי במבוגרים – כולנו נתקלים בהתמודדיות מגוונות ומאתגרות בחיי היומיום: זוגיות, הורות, עבודה, ניסיון לשלב בין מגוון התחומים. התמודדויות שיכולות להביא לחרדה, דיכאון, תסכול, חוסר סיפוק. הטיפול בביליותרפיה מאפשר למבוגר מרחב בו הוא יכול לפרוש את סיפורו, להתבונן בו בהרחקה, להבנותו מחדש, לצבוע אותו בצבעים המתאימים. כל זאת תוך שמירה על צרכיו האישיים, ייחודו והקפדה על שילוב מותאם עם דרישות החברה הסובבת אותו.

טיפול ביבליותרפי בגיל שלישי – בשלב מסויים החברה מכריזה עליך, על פי גילך, כי זהו הזמן לפרוש. לפרוש ממה? ממרוץ החיים? מתרומה לחברה? מלהיות נדבך מרכזי במשפחה? הגיל השלישי מציב את הפרט מול התמודדויות רבות. לעתים מול תחושת ניכור והרחקה של החברה, מול חלל שנפער לאחר שנות עשייה ופעולה, התמודדות עם אובדנים. קיימים גם מפגשים עם המציאות: יכולות שהיו בעבר והולכות ונחלשות, המראה המשתקף במראה... הטיפול הביבליותרפי מאפשר להבנות את המציאות החדשה תוך בחינת הסיפור האישי, בדרך יצירתית ומקורית. הארת זויות שיתכן והיו מעומעמות, השלמה וקבלת הקיים תוך מתן משמעות ותכנון תוכניות להמשך.

bottom of page